PERSONALEPOLITIK

Vores vigtigste ressource

ServiceKompagniet® skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har mulighed for personlig udvikling.

Uddannelse

Medarbejdere på ethvert niveau skal have muligheden for via kurser, at tilegne sig den viden, der giver dem grundlag for at udføre deres arbejde bedst muligt. Kurser aftales og planlægges med ledelsen samt inspektørerne.

Forfremmelse

Ved udnævnelse af arbejdsledere tilbydes stillingen til de medarbejdere i organisationen, som har den nødvendige uddannelse og interesse i at blive arbejdsleder. Hvis stillingen herefter ikke er besat slås den op eksternt.

Organisationen

ServiceKompagniet® skal opretholde en positiv holdning til de ansattes organisationer.

Serviceholdninger

Alle ansatte i ServiceKompagniet® skal udvise en venlig adfærd overfor kunder og kollegaer. Arbejdsledere i ServiceKompagniet® har desuden ansvaret for, at kunder og ansatte mødes med en kompetent faglig viden og en servicemæssig korrekt optræden.