• Erhvervsrengøring
  • EJENDOMS-SERVICE
  • KANTINEDRIFT
  • HOTEL-RENGØRING
  • VINDUES-POLERING

MILJØPOLITIK

Grøn profil

Vi passer på miljøet

Gennem vores miljøpolitik tilkendegiver ServiceKompagniet®, at vi ønsker at fastholde og udvikle vores position i branchen. Vi ønsker at levere bæredygtige serviceydelser, der på et sundt økonomisk grundlag til stadighed udvikles på det miljømæssige område og dermed medvirker til at minimere miljøpåvirkningen fra vore aktiviteter.

ServiceKompagniets miljøpolitik

Miljøet skal tilgodeses i såvel serviceydelser som i adfærd.
I overensstemmelse med karakteren af vore aktiviteter omhandler miljøpolitikken både miljøforhold relateret til den interne drift, og miljøforhold i forbindelse med servicepraksis og serviceydelser overfor vores kunder
Under den overordnede miljøpolitik forpligter ServiceKompagniet® sig til:

Lad os sammen bidrage til et godt og sundt miljø.