• Erhvervsrengøring
  • EJENDOMS-SERVICE
  • KANTINEDRIFT
  • HOTEL-RENGØRING
  • VINDUES-POLERING

BOLIGFORENINGER

Boligforeninger
Boligforeninger kan få samlet deres daglige udfordringer hos ServiceKompagniet®. Vi kan være behjælpelige med rengøring af vaskehuse, trappeopgange, varmemesterkontorer, beboerhuse, fælleshuse samt ved fraflytninger.
Vi kan også tilbyde vedligeholdelse af grønne arealer ligesom vi tilbyder parkeringsløsninger, hvor vi drager omsorg for at parkanter ikke holder ulovligt. Dermed er der plads til beboernes køretøjer samt deres gæster.